Αφήστε τα ρομπότ να αυξήσουν το κεφάλαιό σας
Με τους νέους Expert Advisors είναι πραγματικά δύσκολο να πραγματοποιηθεί μία κακή συναλλαγή

ADXPivot MT4
Σειρά προϊόντων Expert Advisor
Τρία προϊόντα που επιστρέφουν κατά μέσο όρο 57% ετησίως

ADXPivot MT5
Σειρά προϊόντων Expert Advisor
Τρία προϊόντα που επιστρέφουν κατά μέσο όρο 53.5% ετησίως

Skip to content