/* */

COSMOS4U AdMACD Expert Advisor

admacdea200x200Η COSMOS4U μετατρέπει τον MACD σ’ ένα πανίσχυρο σύστημα συναλλαγών χρησιμοποιώντας βέλτιστες παραμέτρους. Το σύστημα εφαρμόζεται από τον AdMACD Expert Advisor για τις πλατφόρμες συναλλαγών Metatrader. Ο επαγγελματίας χρήστης μπορεί να προσαρμόσει το σύστημα με μεταβλητές παραμέτρους έτσι ώστε να επιτύχει την καλύτερη απόδοση. Είναι ενισχυμένος με δυνατότητες Take Profit και Stop Loss.

 

 

Features:

  • Συναλλαγές όπως ένας παραμετροποιήσιμος MACD
  • Πλήρης έλεγχος του ρίσκου
  • Διαχείριση περιθωρίου
  • Take Profit δυνατότητα βάσει γρηγορότερου signal.
  • Stop Loss δυνατότητα βάσει της μεταβλητότητας του συμβόλου,
  • Υποστήριξη πολλαπλών συμβόλων
  • Υποστήριξη όλων των χρονικών πλαισίων
  • Κλείσιμο τα σαββατοκύριακα
  • Βέλτιστες παράμετροι από την COSMOS4U

 

Άνοιγμα και εναλλαγή θέσης

Ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι μια ανοικτής θέσης, ο AdMACD θα συναλλαχθεί βασιζόμενος στην σύγκριση των τιμών του MACD & του Signal. Στην περίπτωση που ο MACD διασταυρωθεί με τον signal θα ανοιχτεί θέση, μόνο στην περίπτωση που η τιμή έχει ξεπεράσει τη μέσο εύρος μεταβλητότητας. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται οι φλύαρες συναλλαγές.

Take Profit Signal Line για αποκομιδή κερδών
Με την χρήση της Take Profit Signal Line o AdMACD κεφαλαιοποιεί τα κέρδη. Οι παράμετροι της είναι (f,s,g/ divisor) και θα πρέπει να  είναι πιο γρήγορη από την γραμμή του Signal (divisor >1). Κάθε φορά που γίνεται διασταύρωση ανάμεσα στις γραμμές του AdMACD και του TP Line, παίρνουμε το κέρδος χωρίς να ανοίξουμε νέα θέση με παύση του trading έως το επόμενο ξεκάθαρο σήμα.

Stop Loss δυνατότητα
Κάθε φορά που ανοίγει μία θέση για ένα σύμβολο, ελέγχει τις προηγούμενες x (default =24) τιμές  τη μεταβλητότητά του. Με βάση αυτή την μεταβλητότητα σχηματίζονται νέα όρια ζώνης για Long-Stop Loss και Short-Stop Loss. Όταν ο AdMACD, διασταυρωθεί με την αντίθετη ως προς τη θέση  γραμμή Stop Loss, κλείνει την ανοιχτή θέση. Θα ανοίξει νέα θέση, μόνον όταν η τιμή του συμβόλου ξεπεράσει τα όρια της ζώνης έυρους μεταβλητότητας.

Κλείσιμο των θέσεων τα σαββατοκύριακα
Αποφύγετε την μεγάλη σύγχυση και τα κενά ανάμεσα στο κλείσιμο της τιμής της Παρασκευής και στο άνοιγμα της τιμής την Δευτέρα, όταν οι κυβερνήσεις, οι κεντρικές τράπεζες και οι διοικήσεις των εταιριών ανακοινώνουν σημαντικές αποφάσεις κατά την διάρκεια των σαββατοκύριακων. Ο COSMOS4U AdMACD υποστηρίζει την ρύθμιση του αυτόματου κλείσιμου των ανοικτών θέσεων σε συγκεκριμένες ώρες πριν το κλείσιμο των αγορών. Ομοίως κάθε Δευτέρα, οι θέσεις ανοίγουν λίγες ώρες μετά το άνοιγμα των αγορών.

Διαχείριση χρημάτων 
Με το ενσωματωμένο αυτόματο σύστημα συναλλαγών AdMACD, μπορείτε να ελέγχετε το ποσοστό του συνολικού επενδυτικού κεφαλαίου σας μέσω του συγκεκριμένου ποσοστού επένδυσης για κάθε σύμβολο. Κατά συνέπεια, το ποσοστό επένδυσης ανά σύμβολο μπορεί να διαφοροποιηθεί. Το ποσοστό επένδυσης μαζί με το την διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου σας, σας προστατεύει απέναντι στα ρίσκα των αγορών.

Διαφοροποίηση
Το επαγγελματικό σύστημα συναλλαγών AdMACD, παρέχει ασφαλή διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Επιλέγοντας ανάμεσα σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, μετοχές, CFDs, μέταλλα και ενέργεια, το χαρτοφυλάκιο σας είναι διαφοροποιημένο και επιτυγχάνετε διασπορά του ρίσκου. Με αυτό τον τρόπο, μπορείτε να νικήσετε την αγορά ανοίγοντας θέσεις σε μια ποικιλία συμβόλων.

Διαχείριση πολλών Συμβόλων
Κατεβάστε το COSMOS4U Configuration Utility και ενημερώστε, το Metatrader με τις τελευταίες παραμέτρους για κάθε υποστηριζόμενο σύμβολο. Το COSMOS4U Configuration Utility θα σας κρατάει ενήμερους, γλιτώνοντας χρόνο. Ανανεώνει όλα τα υποστηριζόμενα σύμβολα απευθείας στο προφίλ σας.

Δωρεάν βέλτιστες παράμετροι
Προτεινόμενες βέλτιστες ρυθμίσεις του AdMACD δημοσιεύονται από το τμήμα έρευνας της COSMOS4U. Κάθε σαββατοκύριακο, η ερευνητική ομάδα μας δημοσιεύει τις προτεινόμενες παραμέτρους του AdMACD για το ωριαίο (H1) χρονικό πλαίσιο για διάφορα σύμβολα. Χρησιμοποιώντας αυτές τις παραμέτρους και κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή μας, μπορείτε αυτόματα να ενημερώσετε τις παραμέτρους του AdMACD για τα Metatrader 4 και 5 και να είστε πάντα ενήμεροι με τις τελευταίες ρυθμίσεις.

Εικόνες

 

 MT4 COSMOS4U AdMACD Settings

Ρυθμίσεις του COSMOS4U AdMACD Expert Advisor

 

MT4 TesterSettingsXAUUSDMarch2016AdMACD

Ρυθμίσεις του COSMOS4U AdMACD Strategy Tester για το  Metatrader 4

 

MT5 TesterSettingsXAUUSDMarch2016AdMACD

Ρυθμίσεις του COSMOS4U AdMACD Strategy Tester για το  Metatrader 5

 

TesterGraphReportXAUUSDMarch2016AdMACD

Έκθεση γραφήματος του Strategy Tester

 

Ρυθμίσεις

Fast Moving Average
Ορίζει τον αριθμό των χρονικών πλαισίων για να υπολογίσει τον γρήγορο κινητό μέσο όρο.

Slow Moving Average
Ορίζει τον αριθμό των χρονικών πλαισίων για να υπολογίσει τον αργό κινητό μέσο όρο.

Signal Moving Average
Ορίζει τον αριθμό των χρονικών πλαισίων για να υπολογίσει τον κινητό μέσο όρο του σήματος.

Take Profit Signal Divisor
Ορίζει τον διαιρέτη του signal όπου θα γίνεται take profit

Close Position by N Price Stop Loss
Ενεργοποιεί ή όχι τη λειτουργία Stop Loss

Number of Prices for N(ATR) Calculation
Ορίζει το πλήθος τιμών που θα υπολογίζεται ο μέσος όρος διακύμανσης

N Price Multiplier
Ορίζει τον πολλαπλασιαστή του N

N Price SL by Previous Bar Closed Price
Ενεργοποιεί την καθυστέρηση στο stop loss με τον έλεγχο της τιμής του προηγούμενου κλεισίματος. Αν είναι απενεργοποιημένο τότε το stop loss εφαρμόζεται οποιαδήποτε στιγμή διασταυρωθεί με την τιμή

Open Position only by hierarchy of AdMACD lines
Ενεργοποιεί το άνοιγμα θέσης μόνο στην περίπτωση τις ιεραρχικής ταξινόμησης των γραμμών του AdMACD

Close Position by AdMACD Take Profit Signals
Ενεργοποιεί τη λειτουργία take profit

Time Interval
Ορίζει το χρονικό πλαίσιο κλεισίματος τιμής

Daily 1% volatility Capital Risk (%)
Ορίζει το ποσοστό του κεφαλαίου που βρίσκεται σε ρίσκο

Free Margin Threshold % (>100)
It sets the minimum margin percentage above 100%

Enable Weekend Close Position
Ορίζει το ελάχιστο ποσοστό περιθωρίου πάνω από 100%

Hours post market opening on Monday
Ενεργοποιεί την διαδικασία αυτόματου κλεισίματος το Σαββατοκύριακο

Hour prior market closing on Friday
Ορίζει τον αριθμό των ωρών για την πρώτη συναλλαγή της νέας εβδομάδας μετά το άνοιγμα των αγορών

Filling Policy by AdMACD system
Ορίζει την ενεργοποίηση ελέγχου της πολιτικής συναλλαγών του broker

Filling Policy Selection
Εδώ επιλέγεται η πολιτική συναλλαγών, αναλόγως τον broker

 

 

 

Μάθετε περισσότερα για το σύστημα συναλλαγών COSMOS4U AdMACD στην σελίδα www.cosmos4u.com

Stay in touch for future signals so as to keep abreast with trader sentiment shifting at www.cosmos4u.net

COSMOS4U AdMACD Trading System Pro and COSMOS4U AdMACD Configuration utility synchronization. Τώρα μπορείτε να ανανεώνετε/συγχρονίζεται το σύστημα συναλλαγών σας χρησιμοποιώντας το AdMACD Configuration utility. Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο.

 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο μας για backtesting δοκιμές βελτιστοποίησης του COSMOS4U AdMACD EA, για εγκατάσταση και χρήση (ωριαίο χρονικό πλαίσιο – H1)

 

 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο μας για backtesting δοκιμές βελτιστοποίησης του COSMOS4U AdMACD EA, για εγκατάσταση και χρήση (δεκαπεντάλεπτο χρονικό πλαίσιο – Μ15)