/* */

Διάφορα σύμβολα (Forex, Energy, Metals, CFDs) & Shares

Κατανείμετε  το ρίσκο σας σε πολλά και διαφορετικά  σύμβολα. Σύμφωνα με τις δυνατότητες του Metatrader και σύμφωνα με την υποστήριξη του AdMACD μπορείτε να ενεργοποιήσετε όσα περισσότερα και διαφορετικά σύμβολα επιθυμείτε. Υποστηρίζονται όλα τα είδη των συναλλαγματικών ισοτιμιών, σύμβολα ενέργειας, μέταλλα, δείκτες και μετοχές.

 

symbols

Διαφοροποίηση Χαρτοφυλακίου

Το επαγγελματικό σύστημα AdMACD, παρέχει δυνατότητες ασφάλειας επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Επιλέγοντας ανάμεσα σε σύμβολα, μετοχές, CFDs, μέταλλα και  ενέργεια, διαφοροποιείτε το χαρτοφυλάκιό σας και επιτυγχάνεται διασπορά κινδύνου. Κατά αυτόν τον τρόπο ανοίγεται πολλά μέτωπα και επιβάλλεστε  στην αγορά.

 

diversification

Ποσοστά επένδυσης

Με το ολοκληρωμένο αυτόματο σύστημα συναλλαγών AdMACD μπορείτε να ελέγξετε το ποσοστό επένδυσης του κεφαλαίου σας μέσω των επιμέρους ποσοστών θέσεων του κάθε συμβόλου.  Για κάθε διαφορετικό σύμβολο έχετε τη δυνατότητα να ορίζεται ξεχωριστά το ποσοστό του κεφαλαίου σας που θα επενδυθεί μόνο σε αυτό. Η δυνατότητα αυτή των ξεχωριστών ποσοστών σε συνάρτηση με τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου σας θωρακίζει  με το χαμηλότερο ρίσκο έναντι της αγοράς. 

 

investment rates

Αυτόματη ενημέρωση όλων των εργαλείων μέσω της COSMOS4U

Κατεβάστε το COSMOS4U AdMACD Configuration Utility και ενημερώστε το Metatrader με τις τελευταίες παραμέτρους αυτόματα. To COSMOS4U AdMACD Configuration Utility θα σας κρατάει πάντα ενήμερο εξοικονομώντας σας πάρα πολύ χρόνο. Ενημερώνει παράλληλα όλα τα σύμβολα που αναρτώνται στο COSMOS4U.net και υπάρχουν στο προφίλ σας.

 

cosmos4u admacd configuration utility

 

Για να κατεβάσε το COSMOS4U AdMACD Configuration Utility κάνετε κλικ εδώ